photo.jpg

Doğru kurallar ve stratejileri izlendiğinde YouTube ile pazarlama yaparak başarı sağlamak ve potansiyel müşterileri kazanmak mümkündür.

Uzun yıllardır dijital dünyanın video pazarlama çalışmalarını yürüttüğü en geniş ve tanınmış video ağı olan Youtube; sektördeki ajanslara ve markalara video içeriklerini hedef kitle ile buluşturabilecekleri bir platform olarak öne çıkıyor. Birçok marka Youtube üzerinden yayınladığı viral başarıya ulaşan içerik ya da reklamlarıyla başarı sağlıyor. Her geçen gün daha nitelikli ve 5K kalitesi ile desteklenen videolarla Youtube’un içerik standardı giderek yükseliyor.

İçerik pazarlamasının gittikçe daha fazla stratejik temellere dayandırılmaya başlaması, dijital dünyanın hızlı değişen doğası ve her geçen gün artan içerik yoğunluğu gibi sebeplerle pazarlamacılar da artık video içeriklerini yayınlamadan önce daha detaylı düşünüyor, başarı sağlamak için farklı yöntemler arıyor. Youtube pazarlamasında kalite ve bağlam üzerinde düşünüldüğünde, bir videonun başarısı için kamera seçiminin ya da profesyonel düzenlemelerin sanıldığı kadar önemli olmadığı görülüyor. Asıl olması gereken ise doğru stratejilerin uygulanması. Platformun geçmişi de başarılı bir Youtube pazarlaması için neler yapılması gerektiği ile ilgili fikirler veriyor.

Youtube ile pazarlama yapmanın  önemli kurallarını aşağıda inceleyebilirsiniz:

1. Sekiz saniye kuralına dikkat edin.

8 saniye, bir video açıldıktan sonra videonun izlenip izlenmeyeceğine karar verilen ortalama süredir. Bir Youtube videosunun başlangıç saniyelerinin ilgi çekici olması izleyicileri tutmak için çok önemlidir. Video öncekilere oranla ortalamanın altında bir kitleyi tutabiliyorsa, kalitesi ya da optimizasyon stratejisinin bir önemi olmayacak ve aramalarda alt sıralara düşecektir.

2. Özneye öncelik verin.

Youtube pazarlaması için ikinci önemli kural; 8 saniye kuralına bağlı kalıp özneyi öne ve merkeze yerleştirerek ilk saniyelerde izleyicilere göstermektir. Özne bir insanın yüzü, seslendirme, bir ürün ya da bunların kombinasyonu olabilir. Böylelikle izleyici ilk saniyede video içeriğinin ne ile ilgili olduğunu görebilir.

İçeriğin ne hakkında olduğunu öğrenmek için beklemek zorunda olmak; ya da uzun bir başlık, abartılı grafikler, müzikler ve logo ile başlayan bir video izleyicileri kaçırabilir.