grafik_tasarim

Kurumsal kimlik tasarımı, tasarımın alt başlıklarından biridir ve oldukça kapsamlı bir alandır. Logo tasarımı sebebiyle grafik tasarım sürecinden, mimari sürece kadar bir çok aşamayı kapsar. Bir marka için kurumsal kimlik oluştururken bir konsept oluşturulur ve bu konsept logo tasarımından , şirket binasının tasarımına kadar bir çok şeyi etkiler. Bu sebeple marka oluşum aşamasında ilk yapılması gereken, bir konsept yaratmaktır. Konsept yaratıldıktan sonra tüm tasarımlar, bu konsept çizgisindeki ilerler.

Aksi taktir de şirket çizgisinin dışına çıkmış olur. Şirketin tutarlı bir çizgide ilerlemesi için, vizyonuna uygun bir konsept oluşturulmalıdır.
Her markanın kendine özgü bir konsepti vardır. Özellikle kurumsal kimlik tasarımına önem veren markalarda konsepti bariz bir şekilde algılayabiliriz. Bu tip markalara örnek olarak, garanti bankası yada farklı bir sektörden olan Apple markası gösterilebilir. Bu markalar isimleri ile logolarını doğru bir şekilde özleştirmez ve konseptlerini markaya işlemişlerdir.

Dört yapraklı yonca logosunu nerede görürsek görelim isim yazmasa dahi garanti bankasını anımsayabiliriz. Aynı şey apple markasının ısırılmış elma logosu içinde geçerlidir. Bu logo bize her zaman o markayı anımsatır.
Alanında başarılı bu markalardan da görüldüğü gibi, kurumsal kimlik tasarımı ve grafik tasarım firmaların oluşumları ve süreklilikleri için oldukça önemlidir. Tasarım hayatımızın her alanında yer sahibi olan bir olgudur. Bir markanın logosunda yada bir kalemde tasarımı hissedebiliriz.