slider-graphics

Tasarım olgusu oldukça fazla alt Başlığa ayrılır ve farkında olmasak da Hayatımızın her Alanında karşımıza çıkar. Her gün kullandığımız telefonlarımız kusursuz birer tasarım ürünleridir. Aynı zamanda bilgisayar ve tabletlerinin uzun tasarım süreçlerinden geçer. Sadece teknolojik kısmı değil , aynı zamanda ergonomisi ve tasarımı da müşterileri ürüne çeker. Bu sebeple elektronik ürünlerimizde bardaklarımızı kadar günlük hayatımız da gördüğümüz her unsur bir tasarım ürünüdür.

Ve bir veya bir grup tasarımcının elinden çıkar. Tasarım tüm hayatımızken kimi zaman sanat ve tasarımdan çok uzak insanlar olabiliyoruz. Tasarım sektörünün alt başlıkları arasında yer alan kurumsal kimlik tasarımı grafik tasarım ın bir parçasıdır ve aslında tüm tasarım dallarımı ilgilendirir. Bir firma için kurumsal kimlik tasarımı yaparken ilk aşama da hazırlandığınız konsept bu adımdan sonra firmanın mimari de dahil tüm tasarım faktörlerini etkileyecektir. Bu sebeple belirlenen konsepte oldukça dikkat edilmeli ve üretile bilen bir konsept olmasına dikkat edilmelidir.

Aynı zaman da ortaya çıkan konseptin rakip firmalar ile benzer olmaması da firma için önemlidir. Benzer konsept kullanımları müşterilerin firmaları birbirinden ayırmasını zorlaştırır ve firmaların kimliğinin kaybolmasına sebep olabilir. Bu sebeple tasarlanan kurumsal kimlik ve belirlenen konsept özgün olmalıdır. Bu sayede müşteriler markayı daha iyi ayırt edebilir ve taşıyabilirler. Örneğin yan yana iki yeşil ATM mi görmek istersiniz yoksa her banka farklı bir renge mi sahip olsun istersiniz ?