0-UkLi5laBTmmfVR-8

Sosyal platform okuryazarlığı ya da sadece medya okuryazarlığı olarak bilinen, kişilerin medya mesajlarını daha iyi anlayabilmesi ve analiz gerçekleştirmesi, belli yönlerden değerlendirilmesi ve çok daha bilinçli tüketilmesi olayına verilen bir isim olmaktadır.

Terim, geleneksel medyaya sadece okur olarak katkısı olan kişilerin günümüz şartlarındaki yeni sosyal medyasında kitle iletişim araçlarının kullanım hususunda herkese aynı fırsatın sunulması sağlanarak çoğaltılmış olmaktadır.

İnternetle beraber gelen bu fırsat artık mobil araçlarda da kullanılmaktadır. mobil site kullanımındasosyal medya okuryazarlığı zorunlu olmamaktadır. Ayrıca kişilerde teknik bilgi ve beceri bulunmalıdır. İnternet sosyal platform ortamları, geleneksel medyanın da yani dergi ve gazete gibi ortamlarda var olması sebebiyle insanlar kullanıma devam etmektedir.

Günümüz teknolojisinde sosyal mecra ortamları; fotoğraf, video, yazı, fikir ve düşüncelerin paylaşıldığı günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Kişiler açısından geçmişte olan medya ortamına göre, sadece tüketici olma düşüncesi neredeyse etkisiz duruma gelmektedir.

Mobil site kullanımını da gerçekleştirirken aynı şekilde tüm internet ortamına kolayca ulaşabilmekteyiz. Özellikle son birkaç yılda teknolojinin gelişmesi mobil araçlara oldukça yararlı olmuştur. Sosyal platform okuryazarı vasfı olan kişiler, her an her yerde bu mobil araçlarla internet dünyasına kolayca giriş yapabiliyorlar ya da normal insanlar bu okuryazarlara ulaşabiliyorlar ve yorumlarını, analizlerini inceleyebiliyorlar. Bu fırsatı, teknolojinin bizlere sunuyor olması hem gelişmişliği temsil etmektedir hem de insanlara kolaylığı sunmaktadır.