business

Her firma kendine ait bir ürün kimliğine sahiptir ve bu kimliği halka tanıtmak için markalarına bir kurumsal kimlik tasarımı yaparlar. Kurumsal kimlik tasarımının tanımı , markanın halka gösterdiği yüzü olarak yapılır. Bunun en güzel örneği ise reklamlardır. Reklamlar firmalar için kurumsal kimliklerini tanıtabildikleri en ideal yerdir. Bu sebeplere firmalar reklam için oldukça fazla bütçe ayırabilirler ki ayırmaları da gerekir. Örneğin apple Firması pazarlama Alanına Kurulduğu ilk günden itibaren oldukça fazla bütçe ayırması ile tanınır.

Firmanın reklam aşamasına girmeden yaptığı ilk şey o dönem en ünlü marka olan Coca Coca nın pazarlama müdürünü kendi bünyelerine çekmeleri olmuştur. Steve Jops a göre firmanın ürünlerinin kalitesinin ve kalite tutarlılığının önemli olduğu kadar aynı zamanda reklam ve pazarlama da oldukça önemlidir. Çok başarılı olabilecek bir ürünü yanlış reklam tamamen piyasadan silebilir. Doğru reklam kampanyası doğru müşteri kitlesine ulaşabilen reklam kampanyasıdır. Bu durumda apple un oldukça doğru bir müşteri kitlesine ulaştığını söyleyebiliriz.

Reklamın ilk aşaması markanın da oluşumunun en önemli aşaması olan grafik tasarım sürecidir. Bu süreçte oluşturulacak olan logo bundan sonra markayı her yerde teslim edecektir. Logo değişikliği firmaların çok fazla tercih ettiği bir tutum değildir. Müşteriler de markaların logo değişimini algısal olarak yadırgayabilirler. Bu sebeple tasarlanan logo belki şirketin ömrü boyunca o şirketin yanında olur.