1-2

Kişilerin bir ürünün tanıtımı için kullandıkları reklam filmleri pek çok kişi için dizi arası ihtiyaç molası anlamına gelmektedir. Ama bir ürünün kullanılması sağlanmadan önce iyi bir tanıtım yapılması gerekmektedir.

Her ne kadar kişilerin ihtiyaç molası olarak görse de ürünlerin tanıtımları oldukça dikkatlerini çekmektedir. İlk renklireklam filmi çekimi 1961 yılında çalışılmıştır.

Ama o dönemde Türkiye de renkli film banyoları mevcut olmadığı için çekilen filmlerin yurt dışına gönderilmesi gerekiyordu.

Ama her filmin yurt dışına gönderilmesi için Bakanlar kurulunun izni gerekmektedir. 1968 yılında bant yayınlarına başlanması ile Türkiye televizyonla tanışırken ilk reklam filmi ise 3 Mart 1972 yılında yayınlanmıştır.

Reklamcılığın gelişmesine göz atacak olursak 1980 yılından sonra olmuştur.

Animasyon film yapma sağlayan birçok tekniğin kullanıldığını ve dünya teknolojilerinin fazlaca kullanıldığı bilinmektedir. Tekniklere göz atacak olursak CGI tekniği, bilgisayar teknolojisinin el verdiği kadarıyla sanal ortam da karakterlere; şekil, renk, üç boyutluluk ve hareket kazandırılmasını sağlayan bir tekniktir.

Günümüz de birçok animasyon filminde bu tekniğin kullanıldığı bilinmektedir. Ön yapımı için ses kayıtlarının başlanması, karakterlerin detaylandırılması, 2 boyutlu resimlerin bilgisayar ortamından 3 boyutlu ortama çevrilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Özellikle karakterlerin hareket ettirilmesini sağlayan bir ön geliştirme programı da sayılabilmektedir. Günümüz de oldukça fazla yapılan animasyon filmlerinin oldukça ilgiyle izlenmesi gerekmektedir.