reklam-filmi2

Pazarlama yöntemi bakımından ciddi etkileri bulunan ve hedef kitleyi alışverişe teşvik eden reklam filmi çekiminin bu anlamda ticari  faaliyetlerini sürdüren her kurum için önem arz ettiği bir gerçek. Doğru zamanda çekilen reklam filmlerinin gerçek anlamda memnun edici sonuçlarla karşılaştırdığı düşünüldüğünde şirket, işletme ve firmaların zaman zaman bu reklam yöntemi ile hareket ettikleri görülmektedir. Genelde televizyon ekranlarında gördüğümüz kısa video parçaları şeklinde karşımıza çıkan bu reklam unsurları nasıl ortaya çıkıyor?

 

Her şeyden evvel reklam filmi çekimi öncesinde bir kurgu olmalıdır. Kurgunun ardından senaryo yazımı gerekli. Senaryonun güzel bir düzeyde hazırlanması reklam filminin o denli başarılı olacağı anlamına gelir. Hedef müşteri kitlesinde ilgi uyandıracak bir slogan bulunur. Sloganda amaç insanlardaki istek, beklenti ve dürtüleri harekete geçirip ürünü almaya teşvik etmektedir. Reklam filminde kullanılacak her türlü unsurun büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekir. Herhangi bir unsurun insanlara vereceği mesaj bireysel anlamda farklı olabilir. Bu bakımdan insanların yanlış sonuçlar çıkarabileceği unsurlarda filmlerde kullanılmamalıdır. Etkili bir şekilde hazırlanan kurgu, senaryo, gerekli malzeme ve insanların bir araya getirilmesi ile reklam çekimi başlar. Yoğun emekler verilen bu filmleri de her gün televizyonlarda sıkça görürüz.

 

Animasyon filmi yapma da en az reklam videolarında olduğu gibi profesyonellik ve zaman isteyen bir husustur. Reklam ajanslarının bu alanda yoğunlaşmalarını gerektiren bir alandır. Diğer pek çok film türüne göre ciddi bir uğraş gerektirmesi bu aşamada önemini artırmakta.