a282bac6-c40c-4481-a091-a09e497a265d

Bir kurumsal kimlik tasarımı yapabilmek için öncelikle tasarım yaptığınız kurumu detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir. Kurumsal kimlik tasarımı kurumun logosunun tasarımından yani grafik tasarım sürecinden, kurumun binasının tasarımı yani mimari sürecine kadar olan tüm aşamaları kapsar. Kurumun tüm ürünleri bir bütündür ve aynı konsept üzerinden tasarlanmalı birbirin anımsatmalıdır. Bu olguyu özellikle teknoloji markaları oldukça iyi yakalayabiliyor. Tek bir çizgi üzerinden tasarımlarını ve teknolojiklerini tutarlı bir şekilde geliştirerek piyasa sunuyorlar.

Bu şekilde her tasarım markayı ve diğer bir tasarımı temsil edebiliyor. Ünlü giyim markaları arasında da bu olguyu doğru yakalayan bir çok firma var. Giyim üzerine olan markalar zaten tasarıma yakın oldukları için kurumsal kimlik tasarımı olgusunu daha doğru yakalayabiliyorlar.
Kurumsal kimlik müşterilerin bir markayı bütün olarak görmesini sağlayan bir konsepttir. Markaladın kendilerini halka göstermek için oluşturdukları yüzdür. Kurumsal kimlik tasarımı sürecinde bir konsept belirlemek ve tasarımları bu konsepte sadık kalarak yap ak oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde firma bir bütün olarak algılanabilir.

Örneğin bankaları göz önüne alalım. Bankanın kendi binasının mavi, ATM nin ise yeşil olmasının oldukça yanlış bir kurumsal kimlik tutumu olacağını hepimiz ön görebiliriz. Bu bize rengin tutarlı olmasının dahi kurumsal kimlik oluşumun da önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Bu sebeple bir marka oluşturmadan önce bir konsept belirlemeli ve tasarımlarımız bu konseptin çizgisinden taşmadan ilerletmeliyiz.