markalasmada-logonun-onemi-cover

Son dönemde oluşan bir çok yeni firma köklü olan eski firmaların arasından sıyrılabilen için oldukça yoğun reklam çalışmalarına yöneliyorlar. Bu süreçte öne çıkabilmek ve ayırt edilebilmek için en önemli unsur kurumsal kimlik tasarımının özgün bir konsepte sahip olması ve grafik tasarım aşamasında oluşturulacak olan logonun bu konsepti tamamlar ve temsil eder nitelikte olması gerekir. Bu ilk başta, henüz sürecin başındayken korkutucu gelebilmektedir fakat konsept belirlendikten sonra tüm süreç hızla geçer. Tasarım bir çok alt başlık barındırır.

Moda Tasarımı , mimari tasarım , grafik tasarım ve daha bir çoğu fakat kurumsal kimlik tasarımından bahsettiğimiz zaman tasarımın neredeyse tüm alt başlıklarını kapsar. Firmanin Binasının mimari tasarımından iç mimari tasarımına kadar her unsur belirlenen konsept doğrultusunda tasarlanacaktır. Bu bağlam da logo da oldukça Önem taşır. Tasarlananlogo binanın içinde ve dışında bir çok yerde tasarıma etki edecektir. Bu sebeple logonun firmayı doğru yansıtan ve tutarlı bir Yapıya sahip olması gerekir. Logo değiştirmek firmanın tüm tasarımlarını etkiler.

Reklam kampanyalarından profillere her şeyin baştan yapılması gerekir. Ve bu oldukça masraflı olabilmektedir. Fakat bazı ünlü ve Köklü firmalar değişiklik yaratmak ve farklılıkla müşterilerini şaşırtmak için ellinci yıllarında yada daha farklı bir yıl dönümünde firmanın konseptinde değişikliklere girebilmektedirler. Bu firma için olumlu olur. Firmanın tutarlı çizgisine zaten bilen müşteriler için sadece bir değişiklik olur.