a282bac6-c40c-4481-a091-a09e497a265d

Tasarım bir çok kolu olan bir olgudur ve aslında sanatın bir alt dalıdır.  Tasarımcı, bir tasarımı ortaya koyarken, bu ne tasarımı olursa olsun bir sanat icra eder.  Bu sebeple her tasarımcı bir sanatçı olarak görülmelidir. Bir kıyafet tasarlamakta , bir bina tasarlamakta sanatsal bir bakış açısı ister. Ve ortaya çıkan ürünler ise birer sanat eseridir.  Kurumsal kimlik tasarımı da markalar için oluşturulan birer sanat eseridir. Fakat günlük hayatımız da çok fazla karşılaştığımız için gözümüz bunları birer sanat eseri olarak algılamaz.

Kurumsal kimlik tasarımı, bir markaya müşterilerine gösterebileceği bir yüz tasarlama aşmasıdır. Bu tasarım markaların reklamlarında, afişlerinde gördüğümüz, grafik tasarım ile birleşmiş yüzleridir.  Bu tasarım oluşturulurken markanın potansiyel müşteri kitlesi doğru saptanmalıdır. Bu sayede oluşturulan tasarım doğru müşteri kitlesi ile markayı buluşturabilir. Kurumsal kimlik tasarımı aşamasında ve sonrasında markalara sabit bir tutum izlemeleri önerilir. fiyatlardaki ani iniş ve çıkışlar ve kalitedeki düşüş müşterilerin markaya olan bağlılığını olumsuz etkiler.

Bu bağlamda en iyi tutumu Apple markası sergilemektedir. Kalitesinin ne olduğunu, fiyatının ne olduğunu açıksa belirtir ve ben buyum der. Mango isimli giyim markasında ise bu tam tersidir. Sürekli indirimler görülür. Bu da teknoloji ile giyim arasında ki en büyük farklardan biridir. Fakat Vakko gibi bir giyim firmasını örnek gösterilsek, isminden markaların kimlikleri hakkında gözünüzün önüne bir siluet geldiğini anlarsınız.