konferans1

İnsanların belirli dönemlerde bir araya gelerek atalarının değer verdiği tüm değerleri eğlenceli bir şekilde yaşattıkları etkinlik türlerine kültür etkinlikleri adı verilmiştir. Ülkemizde pek çok şehirde pek çok etkinlik düzenlenir. Bu etkinliklere binlerce insan katılım gösterir. Tabi etkinliğin hitap ettiği kitle katılımcı sayısını doğrudan etkileyecektir. Genel anlamda günümüzde en çok ilgi gören etkinlik türü konser türü gerçekleşen etkinliklerdir. Binlerce insana ulaşan bu tarz etkinliklerin çeşitli sanatçılar aracılığıyla gerçekleştirildiği söylenebilir.

 

Öğretici, hatırlatıcı işlevi bulunmasından dolayı insanlar kültürleri ile ilgili bilmedikleri hususları öğrenme fırsatı bulur, yeni bilgiler öğrenirler. Yaşadıkları toplumun kültürel değerlerini de net bir şekilde anlayarak hayata geçirirler. Bakıldığı zaman kültür etkinliklerinin pek çok faydası olduğu görülmektedir. Özellikle de çocukluk döneminde gerçekleştirilen bu tarz etkinlikler çocuğun yaşadığı coğrafyayı keşfetmesini sağlayacaktır. Kültürüne sahip çıkmayan bir ülke her zaman için yok olmaya mahkumdur. Bu bakımdan ziyadesiyle faydalı olan etkinlikler zaman zaman ülkemizde çeşitli şehirlerde gerçekleştirilmekte. Etkinliğin gerçekleşeceği yörenin değerler sistemi, ilgi duyan kültürel unsurları bu tarz etkinliklerin ana temasını belirler. Bilgi yarışmaları, spor şenlikleri, konserler, nevruz kutlamaları, şiir dinletileri bir toplumun yaşamından izler taşır. Bu tarz etkinliklerde katılımcıları eğlendirmenin yanı sıra öğretici işlevi ile de bir takım ipuçları verir.

 

Konferans etkinliklerinde de genel anlamda gündem ve bilimsel konulardan bahsedilir. İnsanların konferansa katılması neticesinde konu uzmanında pek çok bilgi öğrenmesi mümkündür. Ana konu üzerinden açılan konuşmada alan uzmanları konuşurlar ve izleyicilerde bilmedikleri bilkonferans1gileri öğrenir. Gerek akademik anlamda gerekse günlük yaşamda büyük bir öneme sahiptir.