kultur

Geçmişten gelen kuşaktan kuşağa aktarılmış olan “kültürel değerler” her ülke için önem arz etmektedir. Hangi coğrafyaya gidilirse gidilsin yıllar evvel atalarının değer verdiği hususlara önem verildiği görülebilir. Ülkemizin kültürel değerler bakımından oldukça zengin bir ülke olduğu görülmektedir. En eski topluluklardan biri olma özelliği taşıyan Türklükte kültür, gelenek ve görenek gibi kavramlar büyük önem taşır. Yıllar evvel ataların önem verdiği hususlar günümüzde de ülkemiz insanları tarafından dikkate alınması gereken hususlardır. Bu bakımdan zaman zaman gerçekleştirilen kültür etkinlikleri ile ülke kültürü her anlamda yaşatılmaya çalışılır.

 

Modern dünya etkilerinden dolayı insanımız ne okumaya ne yazmaya vakit bulamamaktadır. Hal böyle olunca da kültürel değerlerden kopulup Avrupa özentisine doğru gidilmeye başlamıştır. Kültürel bakımdan yeterince bilgi ve donanım sahibi olmayan bireylerin her anlamda yabancılaşmaya mahkum olacağı aşikar. Bu bakımdan konferans etkinliklerine gereken önem verilmeli, zaman zaman katılım gösterilmelidir. Bu tarz etkinliklerde ülkemizde değer gören kuşaktan kuşağa aktarılmış olan gelenek ve görenekler barınır. Bu bakımdan her bölgede katılınması gereken etkinliklerdendir.

 

Ülkemizde çeşitli şehirlerde pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Kültürel değerleri yaşatmaya, anlatmaya yönelik olanlardan tutun da konferans etkinlikleri gibi bilimsel konuların uzmanlar tarafından anlatıldığı etkinliklere kadar geniş bir çeşitlilik hakim. Bilimsel,gündem konularının konuşulduğu bu tarz etkinliklerde insanlar bilgi sahibi olmadıkları konularda bilgi edinme fırsatı bulduklarından oldukça faydalıdır.

kultur