timthumb.php

Büyük bir pazarlama potansiyeline sahip olan küçük işletmeler rakiplerinden farklılaşmak ve işlerini geliştirmek için dijital pazarlama fırsatlarından yararlanabilirler.

Küçük işletmeler için sektörel, bölgesel ve şirket kişilikleri açısından bir çeşitlilik söz konusu olsa da; birbirlerine en çok benzedikleri konu marka konumlandırmadaki eksiklik ve interneti etkin kullanmıyor olmalarıdır. Kaynak ve zaman darlığı bu sorunlar için sebep teşkil ederken, asıl sebebin bir web sitesi kurmak ya da yönetmek gibi konularda işletmelerin nereden başlayacağını bilemiyor olmalarıdır.

Aşağıdaki dijital pazarlama önerilerinden yararlanarak, işletmenizi daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz.


Markayı tanımlayın.

Küçük işletmelerin birçoğunun bir markası yoktur. Bu bir isim, web sitesi ya da logoya sahip olmadıkları anlamına gelmiyor; kendilerini tanımlayabilecekleri, savunucusu olabilecekleri bir şeyin olmaması anlamına geliyor. Örneğin bir markayı düşündüğümüzde onu yaratıcı, yenilikçi, iyi tasarlanmış ürünler üreten gibi tanımlamalarla ifade edebiliyoruz ve bu tanımlar o markaya özgü oluyor.

Var olan ürünlerini geliştirmek için bir fırsat gören ya da kurdukları işletmeyi daha iyi bir noktaya taşımak isteyen şirket sahipleri; fikirlerini şekillendirir, bir web sitesine sahip olur ve uyguladığı strateji ile başarıya ulaşır. Bunun için gereken ilk şey bir marka oluşturmaktır. Şirketlere baktığımızda güçlü olan ve ayakta kalanların; bir markaya sahip olan, kendilerini rakiplerinden ayrıştıran, tüketicilerle iletişim kuran, iyi ürünler ve müşteri hizmetleri sunan, insanların tekrar onları tercih etmesini sağlayan işletmeler olduğunu görüyoruz.

Bir marka oluşturmak konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, bu konuda kariyer sahibi olan kişilerle ya da danışmanlık hizmeti veren şirketlerle bağlantı kurabilirsiniz. Bu kişi ya da şirketler profesyonel olarak pazar araştırması ve fokus grup çalışmaları gibi hizmetleriyle size yardımcı olacaktır.

Birçok küçük işletme, marka oluşturmak için dışarıdan destek alabilecek finansal kaynağa sahip değildir. Yine de bu bir marka oluşturamayacağınız anlamına gelmiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek kendi markanızı ortaya çıkarabilirsiniz.

1. Köken hikayeniz hakkında düşünün.

Kendinize; “Neden bu şirketi kurdum?”, “Gurur duyduğum şey ne?” gibi sorular sorarak başlamanız uygun olacaktır. Çoğu zaman şirketinizi kurmaya sizi yönlendiren şeyin ne olduğu, bunun iş uygulamalarında nasıl yansıtıldığını ifade eden bir köken hikayesi markanızı benzersiz kılacaktır.

2. Tüketicilerle konuşun.

Müşterilerinize işletmenizin hangi yönünü beğendiklerini, neyi beğenmediklerini, rakipleriniz karşısında neden sizi seçtiklerini, zayıf yönlerinizin ne olduğunu sorun. Bu görüşleri dinlemeye başladığınızda şirketinizin tüketicilerin kafasında nasıl bir imaja sahip olduğunu görebilir ve marka mesajınızı daha etkili bir şekilde iletmek için ne yapmanız gerektiği konusunda daha doğru bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bu araştırmanın kapsamını müşteriler, çalışanlar ya da rakiplerin müşterileri kapsamında genişletebilirsiniz.

3. Rakip araştırması yapın.

Rakipleri internette araştırarak ve web sitelerini inceleyerek; neyi daha iyi yaptıklarını, neyi yapmadıklarını ve kendilerini nasıl anlattıklarını görebilirsiniz. Rakip firmaların hikayelerini ve iletişim stratejilerini araştırmalı, toplanan verileri değerlendirmelisiniz. İşinizi geliştirmek için sektörün açıklarını iyi bilmeniz ve kendinizi rakiplerinizden farklılaştırmanız gerekir.

4. Tüm bilgileri derleyin ve bir marka ortaya çıkarın.

Kendi hikayenizi oluşturduktan, rakiplerinizin taktiklerini analiz ettikten ve tüketicilerin fikirlerini öğrendikten sonra markanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Hikayenizi rakiplerinizden farklı olarak, en iyi şekilde nasıl anlatabileceğinizi düşünmelisiniz. Buna karar verdikten sonra markanızı konumlandırmış olacaksınız.

Örneğin belirli bir bölgede başarılı bir şekilde hizmet veren ve daha geniş bir bölgeye ya da hedef kitleye ulaşmak isteyen bir şirket; diğerlerinden ayrışmak ve yeni müşteriler kazanmak için işini tanıtan bir web sitesinden daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle firma konumlandırılarak; hedef kitlede pozitif bir algı oluşturulmalı ve marka farkındalığı yükseltilmelidir.

http://www.dijitalajanslar.com/kucuk-isletmeler-icin-pazarlama/