konferans4

Konu uzmanlarının bir araya gelerek yüzlerce dinleyici karşısında açıkladıkları toplantı tarzı oluşumlara konferans adı verilmektedir. Eğitim kurumlarında sıkça gerçekleştirilen bu tarz etkinliklerin genel kültür açısından büyük bir öneme sahip olduğu ortada. Modernleşen dünyamızda ülke olarak yeterince okumuyor ve bilgilenmiyoruz. Genel kültür düzeyinin oldukça düşük olması da insanların mutsuz olmasına neden olmakta. Bu tür etkilerden dolayı konferans etkinliklerine katılım gösterilerek çeşitli hususlarda bilgi almak amaçlanır. Bilgi son yılların en büyük gücü haline gelmiştir. Hangi konu olursa olsun her konuda az çok bilgi sahibi olunmalıdır.

 

İnsanın ufkunu açan, bilmediklerini öğreten konferans etkinliklerinin bu noktada işlevsel niteliklere sahip olduğu görülür. Düzenli olarak gerçekleştirilerek bu tarz etkinliklerle insanların hemen her konuda bilgi sahibi olması sağlanacağından günlük yaşamda da insanın bir vizyon oluşturması sağlanır. Bilinmeyen bir bilgi insanın kafasında her zaman için soru işareti bırakacağından ilgi duyduğunuz konularda konferanslara katılmayı ihmal etmemelisiniz. Konu uzmanlarının anlatacakları konu hakkında yüzeysel değil kapsamlı bilgi sahibi olması birinci şartlardandır. Yüzeysel anlamda bilgisi olan konuşmacıların bu aşamada yöneltilen sorulara yanıt veremeyeceği düşünüldüğünde konu uzmanlığının ne denli önemli olduğu da gözler önüne serilebilir.

 

Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de kültürel değerlere sahip çıkılması, öğrenilmesi ziyadesiyle önem taşımaktadır. İnsanlar kültürlerini yaşatabilmek adına yaşadıkları şehirde düzenlenen kültür etkinliklerine katılır ve güzel vakit geçirmenin yanı sıra değerlerine sahip çıktığını da ifade eder.konferans4