timthumb.php

Markanızın hedef kitle oluşturma, etkileşim artırma, satış artışı sağlama gibi iş ve iletişim hedefleri için büyük önem taşıyan içerik pazarlama stratejileri için size yol gösterecek bir kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

Online mecralarda tüketiciye ulaşmak, tüketicilerin sorularına yanıt vermek, etkileşim kurmak, satışa dönüşümü artırmak için gerçekleştirilen içerik pazarlama çalışmaları, ayrıca markaların online itibar yönetimleri için de büyük önem taşıyor. Buna rağmen pek çok marka belirli bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmiş değil ve rastgele yöntemlerle içerik pazarlaması yapıyor.

Content Marketing Institute (CMI) tarafından yapılan araştırma, firmaların üçte ikisinin programlı bir içerik pazarlama stratejilerinin olmadığını ortaya koyuyor. Araştırma, belirli bir stratejiye sahip olan firmaların, diğerlerine göre içerik pazarlamasının her yönden daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.

İyi yapılandırılmış, araştırmalara dayalı ve iyi programlanmış bir içerik pazarlama stratejisi, firmanın iş hedeflerini gerçekleştirmesindeki en önemli bileşenlerden biri olacaktır. Strateji, içerik planının en verimli şekilde yönetilmesini, tüketicilerin karar verme süreçlerinin takip edilebilmesini, kampanyaların iş ve iletişim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilebilmesine imkan verir.

Markalar hedef kitleleri ile sürekli bir iletişim kurmayı ve onları sadık müşteriler haline getirmeyiamaçlar. Ancak güçlü bir stratejik çerçeveye sahip olmadan, pazarlamacıların hedef kitleyi etkilemesi, etkileşimin artırılması ve tüketicilerle süregiden bir ilişki kurulması mümkün değildir. Taktiksel yaklaşımlarla kısa süreli, belirli bir stratejiden bağımsız gerçekleştirilecek içerik pazarlama çalışmalarının uzun vadede bir faydası olmayacağı gibi markanın içerik pazarlama çalışmalarını daha da iyileştirmesine de katkı sağlamayacaktır.

İçerik Pazarlama Stratejisi Oluşturulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Denetim

İçerik pazarlama stratejisi oluşturmak için firmanın mevcut içerik pazarlama çalışmalarının incelenmesi iyi bir başlangıç olacaktır. Mevcut içeriklerin hedef kitle ile ilişkili olup olmadığı, konular, yayınlanma sıklığı, kaynaklar, format, etkileşim düzeyi gibi özellikleri incelenerek genel ve objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.

Mevcut içerikler analiz edilmeli, ne tür içeriklerin daha çok etkileşim sağlayacağı, etkileşim sağlayan içeriklerin nasıl tüketildiğini ve tüketici davranışlarını nasıl etkileyeceği araştırılmalıdır. Bu araştırmaların yanında rakip firmaların içeriklerini nasıl oluşturduğu, hangi kanallardan paylaştığı, içeriklerinin konuları ve etkileşimlerinin incelenmesi çok faydalı olacaktır.

Hedefler

Araştırma ve incelemelerin ışığında firmaların strateji geliştirmek için bir sonraki adımı ulaşılmak istenen açık hedeflerin belirlenmesi olmalıdır. İçerik pazarlama stratejisi için belirlenecek iş ve iletişim hedefleri, firmanın çalışmalarının başarı düzeyinin ve etkililiğinin ölçümlenmesinde önemli bir etmen olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; hedeflerin hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesinin gerekliliğidir.

Araştırma

İçerik pazarlama stratejisi geliştirilirken göz ardı edilemeyecek ve stratejinin başarıya ulaşmasının en büyük koşulu hedef kitledir. Strateji hedef kitlenin ilgisini çekme, güven verme, merak uyandırma ve sadık müşteri kitlesi oluşturma üzerine kurgulanmalıdır.

Hedef kitleyi tanımadan oluşturulmuş bir strateji başarılı olmayacaktır. Onların ilgileri, beklentileri, hayat görüşleri, rakiplerin çalışmaları, başarılı firmaların stratejileri, tüketicilerin satın alma kararlarında nelerin etkili olduğu gibi pek çok soruya cevap verilmesi gerekir. Bu süreçte, hedef kitleyi temsil eden bir persona oluşturulması strateji oluşturulurken büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Persona oluşturarak marka ulaşmak istediği kişileri, onlar için neyin önemli olduğunu, onları neyin harekete geçireceğini tanımlar. Markalar, web araçlarını kullanarak ya da forumları, sektör bloglarını inceleyerek hedef kitlenin beklenti, ihtiyaç ve ilgileri konusunda fikir edinebilir.

Amaçlar

Hedef kitle belirlendikten sonra, daha spesifik amaçlara odaklanmalıdır. İçerik veya içeriklerle neye ulaşılmak istendiği ve hedeflenen satın alma sürecinin aşamalarının neler olduğu üzerinde düşünülmelidir. Amaç her zaman hedef kitleyi, müşteriye dönüştürmek olmalıdır. Bunun için, web sitesi ziyaretleri, tüketicilerin email adreslerinin alınması ya da online bir hizmetin ücretsiz denenmesi amacıyla web sitesine kayıt yapılması gibi daha küçük ve gerçekçi hedefler üzerinde çalışılması gerekir.

İçerik pazarlama stratejisinin ulaşılmak istenen hedeflerle ilişkili olarak; belirli, ölçümlenebilir, aksiyon alabilir, ilişkili ve zamanlı olması büyük öneme sahiptir.

Etkileşim

İçerik pazarlama stratejisinin başarıya ulaşması için tanımlanmış hedef kitle ile etkileşimin, başka bir deyişle, içerik stratejisinin hedef kitle ile doğrudan etkileşim üzerine planlanması gerekmektedir.

Tüketici satın alma kararı verirken tipik olarak şu adımları izler;

  • İhtiyacın ortaya çıkması
  • Alternatiflerin belirlenmesi
  • Alternatiflerin değerlendirilmesi
  • Satın alma kararının verilmesi

Araştırmalar ve oluşturulan persona hedef kitlenin marka ile çeşitli şekillerde nasıl etkileşim kuracağına işaret eden veriler sunacaktır. Etkileşim tamamen hedef kitleye ve sunulan ürün ya da hizmete bağlıdır. Kimi tüketiciler organik arama yoluyla markaya ulaşacaktır, kimi reklamlara tıklayacaktır, kimileri için de telefonla aramak daha uygun olacaktır.

Çalışmaları etkili bir şekilde gerçekleştirmek için bir editoryal takvim oluşturulabilir. İlk etapta anahtar kelime odaklı ve yaratıcı, tüketicinin ilgisini çekmeye yönelik içeriklere yer verilmiş 6 aylık bir takvim uygun olacaktır. Satın alma döngüsünün aşamaları ve kullanılacak kanallar da dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. İlerleyen süreçte, tüketici geri bildirimlerine ve etkileşime göre içerik planı geliştirilip değiştirilebilir.

http://www.dijitalajanslar.com/icerik-pazarlama-stratejileri-kilavuzu/