corporate_identity

Ticari sektörler tüketiciye daha etkili şekilde ulaşabilmek için farklı çalışmalarla kendilerine yol haritaları çizerler. Firma imajı bu alanda oluşturulması gereken ilk başlıktır. Genel anlamda kazanılacak güven ve prestij için kurumsal kimlik tasarımlarının firmayı öne çıkaracak özelliklerde olması gereklidir. Oluşturulan amblem her alanda kullanılabilecek bir tasarım olduğu için renkleri firmanın içerisinde bulunduğu sektöre uygunluk içermeli, tasarımı ise özgün ve her alanda fark edilir özelliklerle elde edilmelidir.

Oluşturulan logo, firma içerisinde kullanılan pek çok araç ve gereç üzerinde kullanılmaktadır. Personel kıyafetleri, flama, bloknotlar, matbaa evrakları, klasörler gibi seçenekler logo eklentisi ile aidiyetlik oluşturmakta ve firmaya Kurumsal kimlik kazandırma adına önemli işlevlerin parçası olmaktadır. Firma dışı alanda da firma imajı ile ilgili makyajlar yapılabilmekte bunlardan biri olan tabelalarda bu ayrıntılar kullanıldığında tüm reklam çalışmalarında bütünlük sağlanmış olabilecektir.

Dijital tasarımlarda kurumlara profesyonellik katan ve pazar alanını geliştiren açılımlar olmaktadır.Web sitesi tasarımı bir firma için çok önemli bir başlık olmakta hem reklam alanında daha geniş ve potansiyel müşterilere ulaşabilme imkânı bulunmakta hem de daha aktif bir ticari saha içerisinde yer alabilme imkânı elde edilebilecektir. Oluşturulan web sitesi içerisinde yapılan çalışmalar daha geniş kitlelere ulaştırılabilecektir. Firma olarak rekabet edilen saha içerisinde etkinlik kazanabilmenin ilk adımı kurumsal özelliklerin hayata geçirilmesi olacaktır. Çalışmalar alanında gerçekleştirilen kurumsallığın firma imajına da bu bileşenlerle yansıması ile firma güçlü ve sağlam bir duruş elde edebilecektir.