etkilesim-tasarimi

Etkileşim tasarımı gelişen teknoloji ve değişen insan davranışları göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin önemli kazanımlar elde etmesini sağlıyor.

Soyut bir tasarım pratiği olarak etkileşim tasarımı her zaman en zor kullanıcı deneyimi disiplinlerden biri olmuştur. Kullanıcıların basit animasyonlardan etkilendiği günler artık geçmişte kaldı. Teknolojinin gelişmesiyle etkileşim tasarımları da ortaya çıkıyor.

Değişen trendlere ayak uyduramayan tasarımlar rekabet ortamında yok olup giderken, kullanıcının beklentisini karşılayan, ona güven veren ve kişiselleştirilebilen tasarımlar amacına ulaşmada başarılı oluyor. Hizmet ettiği kişilere ya da şirketlere son derece önemli geri dönüşler sağlıyor.

Bu yazımızda, gittikçe daha karmaşık hale gelen ve önemini arttıran etkileşim tasarımının gelişimi ve muhtemel geleceğinden bahsedeceğiz.


Etkileşimin doğası değişmez

Yapılan araştırmalar, kullanıcıların interaktif özelliklere sahip mesajlar barındıran web sitelerini daha ikna edici bulduğu sonucuna ulaştı. İnteraktif web siteleri, diğerlerine göre daha eğlenceli ve bu nedenle kullanıcıda pozitif bir etki bırakıyor. Bu siteler kullanıcıları daha derin düşünmeye yönlendirdiği için ikna etme gücü de daha fazla oluyor.

Diğer taraftan etkileşim tasarımı değişmez doğası gereği her bir kullanıcıdan farklı bir tepki görecektir. Farklı tasarımlarınıza istedikleri gibi tepki verecektir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin web sitesinin içerik türü çok fazla değişmeyecektir. Bu durumda ihtiyacınız olan şey, çok daha akıllıca ve yaratıcı çalışmalar ortaya koymak.

Etkileşim tasarımı şu 5 ana özellik üzerine kuruludur:

1. Hedef odaklı tasarım: Kullanıcıya, kullanıcı senaryolarına ve deneyim haritalarına odaklanın. Böylece daha fazla etkileşim alır ve hedefe ulaşmak için en kolay yolu seçmiş olursunuz.

2. Kullanılabilirlik: İşlev, kullanıcılar için eğlenceli olmadan önce mutlaka sezgisel ve güvenilir olmalıdır. Kullanıcıların gerçekten ihtiyacı olan kullanılabilirliği sağladıktan sonra, eğlence anlamlı hale gelebilir.

3. Zorluklar ve belirtiler: En çok kullanabileceğimiz duyu göz olacağı için görselliğin amaca hizmet ettiğinden emin olun.

4. Öğrenilebilirlik: Mevcut tasarımlarla tutarlı olan  ve tahmin edilebilir olan arayüzler daha kolay öğrenilebilir. Öğrenilebilir arayüzlerin kullanışlı olması bu maddeyi oldukça önemli kılıyor.

5. Geri bildirim ve tepki süresi: Arayüzler, kullanıcıların beklentisini karşılamalıdır. Hatta kullanıcılara gerçek bir iletişim hissi vermelidir. İnsanlar bir makineyle muhatap olmaktan hoşlanmaz.

Sonuç

Etkileşim tasarımı konusundaki çeşitlilik teknolojiyle birlikte değişiyor ve bu değişim bir sona yaklaşmış gibi gözükmüyor. Kişiselleştirme, etkileşim tasarımı için bir hedef olmaya devam ediyor. Teknolojinin nereye varacağını her zaman tahmin edemesek de zaman içinde nelerin değiştiğini analiz ederek geleceğe dair tahminlerde bulunmak gerekiyor.

Hangi araçlar, hangi cihazlar satılıyor? Hangi kullanıcılar nasıl dijital bilgiler istiyor? Konu olarak insan etkileşimleri, tasarım için daha çok hayal gücü alanına sahip ve bu da tasarımları eğlenceli kılıyor.

http://www.dijitalajanslar.com/etkilesim-tasarimi-nedir/