1

Fotoğrafçılık sektöründe önemli ve profesyonellik gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkandekupeli fotoğraf çekimi  amatörler tarafından yapılabilecek bir çekim değildir. Özellikle son yıllarda insanların almış oldukları dijital , yarı ve tam profesyonel fotoğraf makineleri ile çekim yaptıkları görülmekte. Bu noktada önemli olan fotoğraf çeken kişinin profesyonelliği olmakta. Aksi bir durumda tüm yük grafikerlerin üzerine binerek uzun süren çalışmalar sonucu dekupeli fotoğraf elde edilebilmekte. Genel anlamda bakıldığında arka planından arındırılmış ve her türlü baskıya hazır halde bulunan bu fotoğrafların endüstriyel ürün çekimlerinde büyük bir öneme sahip olduğu görülmekte.

1

Ürün çekimlerinde arka plandan arındırılarak şeffaf bir arka plan görüntüsü oluşturulup ürün ortaya çıkarılmaktadır. Ön plana çıkan ürünün tam olarak hissedilebilmesi adına dekupe işlemi gerekmektedir. Bu da sadece grafiksel işlemlerle gerçekleştirilebilecek bir husus değildir. Fotoğraf çekimini yapan fotoğrafçıların özel olarak ayarlamalar yapmasını gerektirmekte. Basılı yayın ve internet ortamında şirketlerin, işletmelerin ürünlerini pazarlayabilmek adına örnek fotoğraflar göstermek durumunda oldukları görülmekte. Bu tür bir durumda dadekupeli fotoğraf çekimi önem kazanmakta. Arka planında arındırılmamış olan standart fotoğraflar şirket imajını zedeleyebileceğinden dekupeli fotoğraflara her zaman için ihtiyaç duyulacaktır.

 

Reklam kampanyalarında kullanmak istedikleri fotoğrafları dekupeli vaziyette görmek isteyen müşteriler bu konuda oldukça hassastır. Dekupe işleminin zaman alıcı ve uğraş verici bir işlem olması nedeniyle saatler alabildiği görülmekte. Bu bakımdan fotoğrafçılara bu konuda yeterli zaman verilmeli, acele ettirilmemelidir.