training001

Dünya üzerinde yüzlerce banka vardır. Her bankanın kendine özgü bir müşteri potansiyeli vardır ve kimi banka uluslar arası servis verir. Müşteri potansiyeli ortak olan kurumlar tercih edilebilmek amacıyla kendi çizgilerinde bir fark yaratmaları gerekir.  Bunu yapmanın en doğru yeri ise kurumsal kimlik çalışmaları olur. Özelliklekurumsal kimlik tasarımı sürecin de grafik tasarım aşaması oldukça önemlidir. Bu aşamada tasarlanacak olan logo firmanın isminin yanında her zaman yer alacaktır. Bu nedenle oldukça önemlidir.

Bu logo firmayı temsil eder. Bu sebeple firmanın çizgisini yansıtan, firmayı doğru temsil eden bir logo tasarlanmalıdır. Bankanın reklam çalışmaları sürecinde kullandığı konsept, renk ve logo insanlar için o bankanın temsili haline gelir. Yan yana yeşil 3 farklı bankaya ait ATM olması bu sebeple ayırıcı olmaz. Bankaların birbirlerinden farklı renk ve konseptler seçmesi daha etkili olur. Fakat nedense öncü bankalar aynı renkleri tercih etmeye devam ederler ve değiştirmek istemezler. Bunun sebebi de bankanın oturmuş olan kurumsal kimliğini değiştirmek istememesidir.

Kurumsal kimliği değiştirmek tim reklam kampanyalarının en baştan yapılmasını ve firmanın kendisini tekrar tanıtmasını gerektirir. Bu sebeple firmalar çok fazla konsept değiştirmeye yönelmezler bu firma için büyük maddi kayıplara sebep olabilir. Kimi bankalar 20. Yılları ya da 50. Yılları anısına bazı değişikliklere gidebilir. Bunu köklü bankalarda kimi zaman görüyoruz. Bankaya yeni bir hareket getirmek ve değişiklik yaratmak aynı zamanda da ilgi çekmek amasıyla yapılabilir.